NIVANNI

Foto
Foto
Foto
Foto

“VIVA IL COLORE!”

Tentoonstelling van vrijdag 24 tot en met woensdag 29 juni 2022.
Open op vrijdag 24 juni van 14u tot 20u, van 25 juni t.e.m. 29 juni van 10u tot 20u.
 

Hello there,

Nice to meet you!

My name is Nivanni. I am a Belgian artist, photographer, art lover and entrepreneur. And this is my story…
Ever since I was a kid I’ve always been a creative soul. It already started in kindergarten where I loved nothing more than making drawings all day.
In primary school I fantasized about being a cartoonist, an illustrator, a designer or an architect.
It didn't really matter to me which job I would do later as long as I could let my creativity completely free. I wanted to create!

In high school I went to art education. For six years I broadened my horizon and graduated in applied visual arts.
I found my dream, to become an artist!
It was during these studies, sometime in March 2015, while doing research for collage material, that I came across the images of a volcanic eruption in Chile.
The beauty in those images, I couldn't put it to words.
I was deeply moved by it and wanted to portray this experience in my own raw and unedited way.

So I got to work and experimented with my camera, the environment and various objects.
This resulted in unique images, comparable to impressionistic abstract paintings. The camera served as the brush on the canvas of the environment.
This small project soon transformed into a series of artworks with a story..


After all these years, I am looking for new images everyday, driven by my imagination about everyday objects, environments and experiences.
My goal is to amaze people with my artworks and encourage them to let their imaginations run wild.

Artsy greetings,
NIVANNI

 

Hallo daar,
Leuk je te ontmoeten!

Mijn naam is Nivanni. Ik ben een Belgische kunstenaar, fotograaf, kunstliefhebber en ondernemer. En dit is mijn verhaal…
Van kinds af aan ben ik altijd al een creatieve ziel geweest. Het begon reeds in de kleuterklas waar ik niets liever deed dan de hele dag door tekeningen maken.
In de lagere school fantaseerde ik striptekenaar, illustrator, ontwerper of architect te zijn.
Het maakte me eigenlijk niet zo veel uit welke job ik zou doen later zolang ik er maar mijn creativiteit volledig vrij kon laten. Ik wou creëren!

In het middelbaar ging ik kunstonderwijs volgen. Zes jaar lang verbreedde ik er mijn horizon en ik studeerde af in toegepaste beeldende kunsten. 
Ik vond mijn droom, kunstenaar worden!
Het was tijdens deze studies, ergens in maart 2015, terwijl ik onderzoek deed naar materiaal voor een collage, dat ik op de beelden stootte van een vulkaanuitbarsting in Chili.
De schoonheid in die beelden, ik kon het niet onder woorden brengen.
Ik was er enorm door geraakt en wou deze ervaring in beeld brengen op m’n eigen ruwe en niet-bewerkte manier.

Dus ging ik aan de slag en experimenteerde met mijn camera, de omgeving and verscheidene voorwerpen.
Dit resulteerde in unieke beelden, vergelijkbaar met impressionistisch abstracte schilderijen. De camera diende als het penseel op het doek van de omgeving.
Dit kleine project transformeerde al gauw in een reeks kunstwerken met een verhaal.


Na al deze jaren ben ik dagelijks op ronde naar nieuwe beelden, gedreven door mijn verbeelding over alledaagse voorwerpen, omgevingen en ervaringen.
Mijn doel is de mensen verwonderen met mijn kunstwerken en hen aanmoedigen hun verbeelding de vrije loop te laten.

Artistieke groeten,
NIVANNI

 

"VIVA IL COLORE!"

​​​​Color, a visual and emotional glue.
It connects us with ourselves, with our experiences and our perception as individuals.
At the same time, it also connects us all together.
As individuals, we all have our own favorite colors.
And globally, we agree and understand that certain colors convey certain feelings.
Color lives, we experience it and it inspires us.
I would like to share with you how color has inspired me as an artist.
“Viva Il Colore!” Is a colourful, impressionistic visual tribute to color, built on some of my experiences.
Feel free to come and connect with my colorful artworks and let it lead to some interesting conversations!


Kleur, een visuele en emotionele lijm.
Het verbindt ons met onszelf, met onze ervaringen en onze perceptie als individu’s.
Tegelijkertijd verbindt het ons ook allemaal met elkaar.
Als individu hebben we allemaal onze eigen favoriete kleuren.
En wereldwijd zijn we het erover eens en begrijpen we dat bepaalde kleuren bepaalde gevoelens met zich meebrengen.
Kleur leeft, we ervaren het en het inspireert ons.
Graag deel ik met u hoe kleur mij als kunstenaar heeft geïnspireerd.
“Viva Il Colore!” Is een kleurrijk, impressionistisch visueel eerbetoon aan kleur, gebaseerd op enkele van mijn ervaringen.
Kom gerust kennismaken met mijn kleurrijke kunstwerken en laat het tot enkele interessante gesprekken leiden!