Crocelungo

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

'L'existence II'
 

Expositie van 27 april t.e.m. 9 mei 2024.
Elke dag open van 10.30u - 18.30u.
Vernissage op zondag 28 april van 15u-21u.Disgusting or delightful

Crocelungo’s latest work, l’existence, immerses the viewer in both the beginning of life and the eventual decline of death.
Through photo collages and manipulations, the artist lets you wander between the familiar and the obscure.

What do you see?
 

Crocelungo’s vision

The challenge for Crocelungo is to engage the viewer in his work.
How does one create intrigue and keep the audience invested, making them wonder about the meaning behind the images? Much like the pictures themselves, Crocelungo wants the viewing experience to be open to interpretation.


“I am always searching for new ways to grasp the viewer’s attention.
I want to force the viewer to focus on the work before it passes by.
In my work, ‘L’existence,’ I blend images to evoke curiosity, hold attention, and elicit emotions of beauty or disgust.
It will evoke associations that are unique to each person or will everyone see the same thing? It’s a piece of art that demands attention, one that you want to look at or one that you never want to see again.”


The artist invites the viewer to reflect on his work without immediately having an opinion.

Look longer. See more.

 

 

Walgelijk of verrukkelijk

Crocelungo's nieuwste werk, l'existence, dompelt de kijker onder in zowel het begin van het leven als het uiteindelijke verval van de dood.
Door middel van fotocollages en manipulaties laat de kunstenaar je dwalen tussen het bekende en het obscure.

Wat zie jij?


Crocelungo's visie

De uitdaging voor Crocelungo is om de kijker bij zijn werk te betrekken.
Hoe creëer je intrige en houd je het publiek betrokken, zodat ze zich ze zich afvragen wat de betekenis achter de beelden is? Net als de foto's zelf, wil Crocelungo dat de kijkervaring openstaat voor interpretatie.


"Ik ben altijd op zoek naar nieuwe manieren om de aandacht van de kijker te trekken.
Ik wil de kijker dwingen om zich op het werk te concentreren voordat het voorbijgaat.
In mijn werk 'L'existence' meng ik beelden om nieuwsgierigheid op te roepen, de aandacht vast te houden en emoties van schoonheid of afschuw op te roepen.
Zal het associaties oproepen die uniek zijn voor elke persoon of zal iedereen hetzelfde zien? Het is een kunstwerk dat aandacht vraagt, één waar je naar wilt kijken of één die je nooit meer wilt zien."


De kunstenaar nodigt de kijker uit om na te denken over zijn werk zonder meteen een mening te hebben.

Kijk langer, zie meer.